SKAB ET MENINGSFULDT TEAMSAMARBEJDE & ARBEJDSLIV MED ENNEAGRAMMET

Team- og medarbejderudvikling med Enneagrammet er en workshop eller et forløb af workshops med fokus på at skabe et solidt fundament i jeres team og for de enkelte medarbejdere, for at udvikle og forbedre samarbejdet i teamet gennem større indsigt i egne og andres motiver og handlemønstre. Det vil sige at kunne se jer selv tydeligere samtidigt som I lærer andres syn på verden at kende.

MODERNE PERSONTYPOLOGIVÆRKTØJ

Enneagrammet er et moderne persontypologiværktøj, som tager afsæt i vores motiver og drivere. Formålet er at komme ud af den boks, som vi har en tendens til at sætte os selv i, og på den måde skabe nye muligheder for os selv og andre!

At arbejde med Enneagrammet er en måde at arbejde med det personlige lederskab på, som styrker den enkeltes evne til at se sig selv, sine motiver samt forstå sine medmennesker bedre – og dermed styrke den emotionelle intelligens. Fokus i forløbet er, at klæde medarbejderne på med viden og værktøjer til at kunne arbejde videre med deres personlige lederskab på egen hånd – og støtte hinanden ved at opbygge en fælles forståelsesramme.

UDBYTTE

Enneagrammet er et landkort over vores personlighed. Det er en viden som sammen med fokus på at træne personligt lederskab giver mulighed for blandt andet:

 • At i større udstrækning agere i stedet for at reagere
 • At kommunikere mere kraftfuldt i jeres relationer
 • At stærkere stå ved jeres værdier, fordi I bliver mere afklaret omkring, hvad der er vigtigt og det, der giver mening for jer i jeres (arbejds-) liv.
 • At arbejde bedre sammen med og på trods af forskelligheder
 • At håndtere konflikter mere konstruktivt

Jeres udbytte er derfor, at I ved at skabe større fælles forståelse og tillid,  kan udvikle et endnu mere meningsfuldt teamsamarbejde – og derudfra kunne skabe ekstraordinære resultater på baggrund af, at:

 • Medarbejderne bliver bedre til at tage bevidste valg omkring deres arbejdssituation, når de kender deres egen motivation og handlemønstre – og får dermed mulighed for større trivsel og forebyggelse af stress.
 • Det giver også mulighed for at medarbejderne kan forholde sig mere aktivt til deres planlægning og prioritering, når de ser, hvad de selv kan påvirke samt forholde sig konstruktivt til det, som de ikke kan påvirke.
 • At I lærer hinanden bedre at kende og dermed får mulighed for at styrke jeres samarbejde endnu mere.
 • Nogle aha-oplevelsesskabende dage sammen, hvor I arbejder med jeres selvindsigt og kendskab til hinanden gennem læring, øvelser og refleksion.

INDHOLD

Workshoppen tilrettelægges ud fra jeres konkrete situation og behov med fokus på Enneagrammet og relationer i teams, hvor I får viden om jeres styrker, handlemønstre og udviklingspotentiale som individer og team, og redskaber til at se, hvordan I bedst spiller hinanden gode til at skabe de resultater, I har sat jer for. Typisk vil workshoppen tage afsæt i følgende dele af Enneagrammet og det personlige lederskab:

 • Personligt lederskab i relation til at arbejde i en travl, omskiftelig hverdag
 • Enneagrammet til udvikling af det personlige lederskab – ”ud af boksen”
 • Enneagrammets 9 personlighedstyper
 • De 9 niveauer for indsigt
 • Typernes stress og integrationsveje
 • Typernes grundlæggende motiver & potentiale
 • Typernes sociale stil & håndtering af udfordringer
 • Personlig coachingplan for udvikling af det personlige lederskab, hvor medarbejderne sætter et eller flere udviklingsmål for dem selv, som de ønsker at arbejde med på workshoppen.

Som workshopsfacilitator og formidler af Enneagrammet lægger jeg vægt på at det skal give mening, være engagerende og at I får brugbare værktøjer, som I kan tage videre og skabe konkrete resultater med. Jeg er akkrediteret Enneagram Professionel af The International Enneagram Association.

PRIS

Prisen varierer med antal workshopdage og antal deltagere.

KONTAKT

Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale om, hvad team- og medarbejderudvikling med Enneagrammet kan gøre for jer som team på tlf. 31 48 46 00.