Indledning

Denne politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger beskriver, hvordan Trine Birkelund Dupont Coach & Konsulent behandler personoplysninger om kunder.

Grundlæggende indsamler og behandler Trine Birkelund Dupont Coach & Konsulent personoplysninger i overensstemmelse med ICF Etiske Regler, Dansk Lovgivning og EU Persondataforordningens regler med virkning fra 25. maj 2018.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige er Trine Birkelund Dupont Coach & Konsulent, CVR-nr. 35953639, Njalsgade 28A, 3 tv, 2300 København S. 

Kontaktoplysninger
Trine Birkelund Dupont
Njalsgade 28A, 3 tv
2300 København S
Tlf. 31 48 46 00
email@trinebirkelunddupont.com

Formålet med indsamling og registrering af oplysninger

Trine Birkelund Dupont Coach & Konsulent indsamler almindelige persondata med det formål at:

  • Indgå kontrakter/aftaler og fakturere kunder, herunder opfylde lovkrav i forbindelse med bogføring og fakturering.
  • Løse kundeopgaver, herunder facilitere gennemførsel af opgaver for tilbagevendende kunder.
  • Dokumentere coachingtimer over for the International Coach Federation (ICF) for opretholdelse af international certificering.

Der indsamles kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere de ydelser, som du som kunde indgår aftale om. Der indsamles ikke personoplysninger fra tredjemand.

Derudover indsamler vi personoplysninger for at kunne sende vores medlemmer markedsføring i form af nyhedsbreve, hvis vores medlemmer har givet særskilt samtykke til dette.

Personoplysninger, der indsamles

Trine Birkelund Dupont Coach & Konsulent registrerer og behandler kun almindelige personoplysninger som:

– Fornavn og efternavn
– Firmaadresse, og hvis det er en privatkunde privat adresse
– Stilling
– Mobilnummer og hvis opgivet arbejdstelefon
– Email adresse
– EAN nr. hvis det er relevant
– Attentionperson til fakturamodtagelse i virksomheder
– Noter fra samtaler og opgaveløsning
– Coaching timeopgørelse (coachinglog)

Opbevaring og sletning af almindelige personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor. Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige i forhold til de oplyste formål, vil blive slettet eller anonymiseret.

Efter endt samarbejde og opgaveløsning slettes alle noter i filformat og fysiske papirer fra coachingsamtaler og anden opgaveløsning.

Følgende oplysninger gemmes i max 5 år:
– Kundeoplysninger i forbindelse med fakturering, jf. regnskabsloven.
– Coaching kontrakt/aftale
– Coaching timeopgørelse (coachinglog)

Derudover gemmes en samlet coaching timeopgørelse pr. kunde med det formål at opretholde den internationale certificering gennem ICF.

Rettigheder

  • Adgang til dine personoplysninger

Du kan til enhver tid bede om at få indsigt i de personoplysninger, som behandles om dig, og du har ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.

Du kan også bede om, at oplysningerne rettes eller opdateres, eller anmode om at dine personoplysninger transmitteres til dig eller til en anden dataansvarlig, hvis dette er teknisk muligt.

Du kan også altid anmode om, at dine personoplysninger, som opbevares om dig slettes eller anmode om, at Trine Birkelund Dupont Coach & Konsulent kun i et nærmere begrænset omfang behandler de allerede indsamlede personoplysninger.

Hvis du gerne vil gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan Trine Birkelund Dupont Coach & Konsulent behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte Trine Birkelund Dupont på email@trinebirkelunddupont.com.

  • Tilbagetrækning af samtykke

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette dog ikke berøre lovligheden af den behandling, der er foretaget inden tilbagetrækningen af samtykket.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte Trine Birkelund Dupont på email@trinebirkelunddupont.com.  

  • Klageret

Kunder kan gøre brug af sine rettigheder, herunder indsigelse mod Trine Birkelund Dupont Coach & Konsulents databehandling ved at henvende sig til den ansvarlige.

Kunder kan altid indgive en klage over behandling af oplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/.

Adgang til og ændring/opdatering af denne privatlivspolitik

Du finder privatlivspolitikken på hjemmesiden www.trinebirkelunddupont.com. Trine Birkelund Dupont Coach & Konsulent forbeholder sig ensidigt retten til at opdatere, omforme og ændre denne privatlivspolitik.

Med venlig hilsen

Trine Birkelund Dupont Coach & Konsulent
Januar 2019