HVAD SKABER EKSTRAORDINÆRE TEAMS, SOM TRIVES, ER MOTIVEREDE OG OPNÅR EGNE OG FÆLLES MÅL?

Det er der helt sikkert rigtigt mange forskellige svar på! Teams eksisterer og opererer i mange forskellige sammenhænge i virksomheder og organisationer. Typisk er et team sammensat af deltagere med forskellige baggrunde, kompetencer og erfaringer, samt med forskellige præferencer, motivationsfaktorer, udfordringer samt styrker. For at forskellene kan være et styrkende element for teamet, gælder det om at skabe en fælles forståelsesramme og en kraftfuld måde kommunikere på for teamet. Det kan I opnå med teamudvikling.

Teamudviklingsforløbet tager afsæt i det enkelte teams behov – ofte med indledende fokus på teamets værdier med formålet at skabe et stærkt fælles fundament, som danner grundlaget for det videre udviklingsarbejde i teamet.

Gennem at skabe et fælles afsæt kan I få skabt endnu større tillid i jeres team, hvilket er det første, og i min bog, vigtigste grundlag for et velfungerende og højtpræsterende team. Næste skridt er, at arbejde med teamets samspil, deres engagement og fokus samt deres personlige lederskab, for at sikre jeres fokus på mål og resultater, samtidigt som I kan trives og være motiverede i et travl og omskiftelig hverdag.

GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE TEAMUDVIKLING

Der kan være mange gode grunde til at vælge at arbejde med teamudvikling. Ofte bunder det i spørgsmål som:

 • Hvordan får vi som team skabt et fælles afsæt for vores arbejde og dermed et forbedret samarbejde?
 • Hvordan får vi skabt et fundament, som klæder os på, således at vi lettere når vores mål og ønskede resultater?
 • Hvordan opnår vi større arbejdsglæde?
 • Hvordan undgår vi at konflikter og uenigheder påvirker teamets arbejdsglæde og produktivitet?
 • Hvordan sikrer vi, at alle er motiverede i en travl omskiftelig hverdag?
 • Hvordan kan vi som team øge trivslen og dermed forebygge stress?

INDHOLD

Teamudviklingsforløbet indhold og varighed tilpasses teamets behov og situation, og kan blandt andet bestå af et eller flere af følgende moduler:

 • Værdigrundlag for teamet – Skab et fælles fundament
 • Vision & mission – Skab en fælles retning
 • Teamcoaching – Her arbejder vi med et konkret mål eller en udfordring
 • Teamets samspil – Hvem er vi hver især og sammen
 • Kommunikation & feedback
 • Konflikthåndtering
 • Enneagrammet
 • Kick-off (skræddersys til jer)

Et teamudviklingsforløb kan med fordel suppleres med 1:1 coaching af teamleder og/eller teammedlemmerne for at yderligere optimere effekten af forløbet.

UDBYTTE

I et teamudviklingsforløb kan I som team og dig som teamleder forvente følgende:

 • Et specielt tilrettelagt forløb, som tilpasses jeres teams behov, mål og ønsker
 • At I bliver bedre til at kommunikere og samarbejde fordi I kan tale og handle ud fra et fælles værdiafsæt
 • At I opnår afklaring på det eller de definerede mål og udfordringer, som I ønsker at arbejde med, samt får skabt fokus og handling, således at I sikrer jer, at I når derhen, hvor I ønsker at være.
 • At I bliver bedre til at arbejde relationelt og håndtere begyndende konflikter.
 • At I får et langt bedre udgangspunkt for at nå jeres mål

PRIS

Prisen varierer med antal workshopdage samt antal deltagere.

KONTAKT

Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale om, hvad jeg kan gøre for jer på tlf 31 48 46 00, email@trinebirkelunddupont.com eller ved at bruge kontaktformularen.