Ledelsesrollen skifter fra at være kontrollerende og styrende til at være faciliterende og meningsskabende. Din evne til at spotte, styrke og udvikle den enkelte medarbejder har direkte afsmitning på deres præstationer i teamet.

Lederens vigtigste opgaver på alle niveauer i organisationen bliver at tage initiativer samt skabe visioner og processer, som gør det muligt for teamet at tænke og agere på nye måder.

Lederrollen vender dermed tilbage til sin klassiske funktion, nemlig som den der går foran og stiller sig til rådighed for fællesskabet.

ET INDIVIDUELT LEDERCOACHINGFORLØB HAR OFTE FOKUS PÅ:

Afklaring     

At blive klar på dine personlige ønsker og ambitioner til rollen som leder, samt blive bevidst om dine personlige ledelseskvalifikationer, og hvordan du kan anvende dem i forskellige kontekster.

At få italesat dine udfordringer og arbejde med metoder, der træner dig i at agere på trods af tvivl.

Eksekveringskraft

At blive mere centreret i dig selv, og bedre til at stole på din egen analyse af den situation du står i.

At blive bedre til at søge konstruktiv optimering af enhver given situation, handle proaktivt og fortløbende skabe struktur.

Kommunikation              

At arbejde bevidst med at skabe en meningsgivende fortælling om din faglighed, som du trives med og er stolt af.

At blive bedre til at håndtere udfordringer, fejltagelser og konflikter som afsæt for at skabe nye historier, som giver konstruktive handlingsmuligheder, for dig selv og andre

GODE GRUNDE

Der kan være mange grunde til at deltage i et ledelsescoaching forløb. Ofte bunder det i spørgsmål som:

  • Hvordan kommer jeg i gang med en personlig udviklingsproces, som et nødvendigt afsæt for min ledelsesrolle?
  • Hvordan lærer jeg at handle på trods af og midt i min egen usikkerhed?
  • Hvordan bliver jeg bedre til at skabe visioner og facilitere udviklingsprocesser for mig selv og mine medarbejder?
  • Hvordan styrker jeg mit team og gøre dem glade, engagerede og handlingsparate midt i en omskiftelig hverdag?
  • Hvordan håndterer jeg min mange forskellige og uklare ledelsesfunktioner?

PRIS

Prisen afhænger af antallet sessioner (min. 5) samt sessionernes varighed – typisk 1-2 timer pr. gang.

KONTAKT

Book gerne en uforpligtende prøvesession på 20-30 minutter, hvor du kan afgøre om jeg er coachen for dig – tlf. 31 48 46 00.